TÁJÉKOZTATÓ

A képzés menete és hossza mindig az adott tanuló készségeitől függ és az határozza meg, hogy milyen könnyen képes tanulni, mennyi időre lenne szüksége az adott ismeretek megszerzéséhez.

Általános iskolai oktatás (5-8 osztály)

Az Általános iskolai képzés vagy felzárkóztató képzés folyamán a tanulók megszerzik azokat a szükséges ismereteket elsajátítják azokat a kompetenciákat, amik a szakképzés megkezdéséhez szükségesek. Bármilyen felnőtt, vagy felzárkóztatási igénnyel rendelkező magyar állampolgár részt vehet, aki az általános alsó tagozatos ismeretekkel már rendelkezik és 14-ik életévét betöltötte. Oktatási rendszerünk segít modulárisan felkészülni a sikeres osztályozó vizsgára. A képzés átlagos időtartama 450 óra, ám a moduláris képzésünknek köszönhetően mindenki saját ütemben tud haladni, így akár sokkal rövidebb idő alatt is megszerezhető ugyanaz a tudás! 

FIZETENDŐ DÍJAK

Egy éves képzés

Két éves könnyített képzés

300.000 Forint egy összegben, vagy részletfizetés esetén 340.000 Forint 10 részletben + regisztrációs díj.

450.000 Forint egy összegben, vagy részletfizetés esetén 550.000 Forint 16 részletben + regisztrációs díj.

Jelentkezési határidő: 2020 január

Jelentkezési határidő: 2020 január

Regisztrációs díj: 60.000 Forint

(A regisztrációs díj a teljes képzési díjból jön le, a maradék 280.000 Forintot 10 részletben lehet fizetni; részletenként 28.000 Forint)

Regisztrációs díj: 70.000 Forint

(A regisztrációs díj a teljes képzési díjból jön le, a maradék 480.000 Forintot 16 részletben lehet fizetni; részletenként 30.000 Forint)

Fennmaradó helyek: korlátlan

*(Regisztráció iktatás utáni eredmény)

Fennmaradó helyek: korlátlozott17 fő

*(Regisztráció iktatás utáni eredmény)

A képzés során megszerezhető ismeretek

Matematikai ismeretek:
a mindennapi élethez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások megalapozása.

Magyar nyelv és irodalom:
magabiztos írás-olvasás, a különböző műfajú olvasott anyag lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szóban és írásban.

Informatika:
tudja kezelni az alapvető informatikai eszközöket, ismeri a szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjait, tud az interneten keresni és levelezni.

Történelem és társadalomismeret:
ismeri a legfontosabb társadalmi-történelmi változásokat, azok jelentőségét, ismeri a politikai jogok gyakorlásához szükséges intézmények szerepét.

Természetismeret:
ismeri a kémia, fizika, biológia és a földrajz témaköreit, ezeket felismeri a hétköznapi tapasztalatokban, illetve környezetében.

Idegen nyelv:
megért és válaszol tagoltan feltett, egyszerű, önmagát és közvetlen környezetét érintő kérdésekre, tud köszönni, bemutatkozni, és elemi szükségleteit ki tudja fejezni. El tud olvasni egyszerű tájékoztató feliratokat, ki tud tölteni egy személyes adatait kérő űrlapot.

Pályaorientáció:
ismeri saját képességeit, lehetőségeit a munka világában, rendelkezik a munkavállaláshoz szükséges pozitív jövőképpel.

A regisztrációra mindenképpen

készüljön a következőkkel:

Személyi igazolvány (útlevél)
Lakcím kártya
Adókártya
TAJ kártya
gmail.com-os email cím
Bizonyítványok !!!
Regisztrációs díj